Siirry suoraan sisältöön

Ostamme metsäkiinteistöjä

Mitä Teen, jos perin metsää?

15.4.2024

Miten metsän omistaminen järjestetään?

Koska metsää tyypillisesti saadaan perintönä, varsin usein sitä omistetaan muiden kanssa yhdessä perikunnan osakkaana. Silloin metsää ei omisteta suoraan, vaan ainoastaan osuus pesästä, johon saattaa kuulua myös muuta kuin metsää. Kuolinpesän osakkaana sinua ei veroteta suoraan, vaan kuolinpesä on juridinen henkilö, jonka tuloja verotetaan.

Perikuntien kautta omistamisessa on se ongelma, että osakkaat saattavat olla hyvinkin erimielisiä asioista – vaikkapa metsänhoitotöistä tai puukaupasta – mutta kuolinpesän päätöksenteon on oltava yksimielistä. Siksi kuka tahansa pesän osakkaista voi halutessaan estää jonkin toimen. Jos päätöksenteko ei yhdessä suju, niin jokaisella pesän osakkaalla on myös oikeus vaatia pesän jakamista eli saada siitä oma osuutensa.

Usein kuolinpesä sisältää muutakin kuin metsää ja se omaisuus halutaan jakaa, mutta säilyttää metsätila yhteisenä. Tällöin ratkaisuna voi olla verotusyhtymä. Päinvastoin kuin kuolinpesä, yhtymä ei ole itsenäinen verovelvollinen, vaan kaikkia osakkaita verotetaan erikseen. Metsän omistusosuus on tällöin henkilökohtaista, kiinteää omaisuutta. Kuolinpesässä osuudet puolestaan katsotaan irtaimeksi omaisuudeksi. Tästä syystä yhtymä voi olla verotuksellisesti edullisempi omistusmuoto kuin perikunta. Se, mikä on kannattavinta, on tapauskohtaista ja riippuu siitä, millaisia omistajia perikunnalla on.

Metsäyhtymää ei pidä sekoittaa yhteismetsään. Hallintonsa raskauden vuoksi uuden yhteismetsän perustaminen keskiverrolle 30-35 hehtaarin metsätilalle ei ole järkevä ratkaisu. Joskus olemassa olevaan yhteismetsään liittyminen voi olla kuitenkin kannattavaa.

Mistä saan apua metsän hoitamiseen?

Metsä on sijoitus siinä missä osakkeet tai rahastot. Finanssisijoituksista se kuitenkin eroaa siinä, että sitä ei voi vain jättää muhimaan, vaan sitä pitää myös hoitaa. Muuten metsätilan arvo alenee. Ei hätää, vaikket osaisikaan itse tehdä mitään. Apua kyllä löytyy.

Metsänhoito- ja puunkorjuutöitä voit ostaa vaikkapa paikallisilta metsuriyrittäjiltä. Tietoa omalla alueella toimivista metsäpalveluyrityksistä saat esimerkiksi metsäalan yrittäjien palveluluettelosta. Siellä on myös luettelo tarjotuista palveluista. Suuria metsäalan palveluntarjoajia ovat myös metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt.

Metsänomistajalle hyödyllinen verkkopalvelu on myös Metsäkeskuksen valtion rahoituksella tuottama Metsään.fi-palvelu. Sivusto kertoo tiedot omistamistasi metsätiloista ja perustiedot puustosta metsikkökuvioittain. Lisäksi näet ehdotukset tarpeellisista metsänhoito- ja hakkuutöistä sekä tilalla olevat mahdolliset luontokohteet. Palvelu on ilmainen, mutta vaatii varmennetun kirjautumisen esimerkiksi pankkitunnusten avulla.

Koulutusta ja neuvontaa tarjoavat monet tahot. Ammatilliset oppilaitokset järjestävät koulutusta myös metsänomistajille. Metsäyhtiöt, pankit ja metsäpalveluyrittäjät tarjoavat liiketoimintansa osana neuvontapalveluita metsänomistajille.

Entä jos haluan myydä metsätilani?

Metsätilan arvoa on mahdoton sanoa suoraan, koska kaikki metsätilat ovat erilaisia. Niiden käyttöön ja arvoon vaikuttavat puuston määrä, tilan koko, puuston ominaisuudet ja maaston rehevyys. Arvo riippuu myös siitä, kuinka hyvin metsää on hoidettu. Ajallaan tehdyt hoitotyöt näkyvät selvästi tilan arvossa.

Metsätilan hintaan vaikuttaa myös sijainti. Kiinnostuneita on enemmän, jos lähistöllä asuu paljon ihmisiä ja kilpailu myytävistä tiloista nostaa hintaa. Metsän kysyntä ja hinta ovat korkeimmat tiheään asutuissa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itään ja pohjoiseen mennessä kysyntä ja hintataso laskevat. Myös tieyhteydet tai ennen kaikkea niiden puute vaikuttavat tilan arvoon. Jos teitä ei ole tai ne ovat kaukana, niin se alentaa suoraan puusta maksettavaa kantohintaa. Metsätilan arvon määrityksessä kannattaa käyttää ammattilaisen apua. Netissä olevat metsänarvolaskurit eivät kerro totuutta ja antavat korkeintaan suuntaa antavan tuloksen.

Ellei mahdollisuutta tai halukkuutta metsätilan omistamiseen ja hoitamiseen ole, niin myynti on siinä tapauksessa järkevä vaihtoehto. Silloin metsä ei jää hoitamatta ja siitä saatavat varat voi käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen.

Metsätilan myynti GreenGold Timberlands 1 Oy:lle

Mikäli metsätilan myynti on mielessänne, niin voitte ottaa yhteyttä meihin jättämällä yhteydenottopyynnön kotisivujemme kautta tai olemalla yhteydessä meidän metsäasiantuntijaamme. Maksamme metsän todelliseen arvoon perustuvan kilpailukykyisen hinnan. Kun ilmoitat meille metsätilan kiinteistötunnuksen, perehdymme asiaan. Saat hintatarjouksen tekemämme maastotarkastuksen jälkeen. Maastotarkastus ja tarjous ovat sinulle maksuttomia, eivätkä sido sinua mihinkään. Kaupan syntyessä laadimme kaikki asiakirjat valmiiksi ja hoidamme prosessiin liittyvät asiat. Sinulle ei synny näistä lisäkuluja.

Allekirjoitamme kauppakirjan sinulle parhaiten sopivassa paikassa. Käytössämme on myös sähköinen kiinteistönvaihdannan palvelu. Järjestämme kaupanvahvistajan paikalle allekirjoitustilaisuuteen. Koko kauppahinta maksetaan kerralla kaupantekotilaisuudessa.

Olemme vakavarainen suomalainen osakeyhtiö. Kauppaprosessi hoidetaan luottamuksella ja tietosuojakäytäntöä noudattaen. Kokeneet metsäammattilaisemme vastaavat mielellään sinua askarruttaviin kysymyksiin. Emme jätä sinua yksin myöskään kaupanteon jälkeen, vaan voit aina olla meihin yhteydessä tarpeen tullen.

Kaupasta syntyneestä voitosta pitää myyjän maksaa luovutusvoittoveroa. Käymme yhdessä läpi, miten vero määräytyy. Lisätietoa verottajan sivuilla: linkki luovutusvoittoveroon

Suhtaudumme myönteisesti metsien monikäyttöön ja yhteistyöhön paikallisten ihmisten kanssa. Jatkamme myös metsästysvuokrasopimuksia metsästysseurojen kanssa. Hankimme metsätiloja pysyvään omistukseen ja hoidamme niitä kestävällä tavalla ympäristöasiat huomioiden. Metsämme kuuluvat PEFC-sertifikaatin piiriin. Meidän tiimimme koostuu pitkän ja monipuolisen metsäalan kokemuksen omaavista henkilöistä, joiden kanssa asiointi on mutkatonta. Olemme valmiita tekemään kauppaprosessista sinulle helppoa ja turvallista.

fiFI